+47.924 59483 post@agbergen.no

Velkommen til Advokatgruppen Bergen

Vi tar oppdrag innen de fleste rettslige fagfelt. Bred praksis og sammensatt erfaring, gir oss samlet de beste forutsetninger for nettopp å bistå deg. Det være seg enten du henvender deg i egenskap av privatperson eller i næring.

Vår felles praksis innen undervisning, gir en kontinuerlig oppdatering innen juridiske fag. Faglig kompetanse er viktig, og for en advokat er det sentralt å sørge for å arbeide med innhenting av egen kunnskap – ikke bare å spre den kunnskap han allerede har.

Advokatvirksomhet er mer enn å gå i retten. Det er også å løse problemer. Tenke analytisk. Sortere, finne veier ut av vanskene. Mye av vårt arbeid består i å forebygge mot rettslige problemer. Andre deler av hverdagen går med til å løse vansker. Vi ønsker å analysere nettopp din situasjon, og bidra til en god løsning – for deg eller din virksomhet.

Vi ønsker deg velkommen til en uforpliktende samtale i våre hyggelige lokaler