+47.55 70 63 64 post@agbergen.no
Kontoret har unik ekspertise innen feltet, fra påtalemyndighet, domstol og advokatvirksomhet. Ikke alle advokatkontor kan tilby en slik erfaringsbakgrunn under sitt tak.

Advokatgruppen Bergen kjenner reglene. Videre kjenner vi fremgangsmåten når en sak skal behandles. Uten store ord, men direkte og målrettet – finner vi sammen veien gjennom denne type saker. Innen strafferetten er det mange som hevder å ha kunnskap – de færreste har det.

Advokatgruppen Bergen kan vise til riktig og langvarig praksis i apparatet.

Vi yter rådgivning på alle nivå i saken, fra den spede begynnelse og frem til en sak er prøvet for retten.