+47.924 59483 post@agbergen.no

Dette er et felt som spenner fra de enkle ulykkestilfeller, til arbeidsulykker og hendelser du er forsikret for.

Erstatningsretten er delvis basert på almenne rettsregler, delvis på avtaler og forsikring.

Advokatgruppen Bergen hjelper deg til å finne frem i den store mengden regler, og skape klarhet i ditt krav. Vi har kunnskapen og praksis fra området.