+47.924 59483 post@agbergen.no

For mange mennesker er arbeidsavtalen blant de viktigste avtaler livet byr på. Arbeidet gir livet mening. Derfor er det ekstra hardt når man mister arbeidet. Enten det skyldes nedskjæringer eller at arbeidsgiver sier deg opp.

Det er en eksistensiell krise å miste sitt arbeid.

Advokatgruppen Bergen forstår det. Vi kjenner reglene for hvordan man går frem. Du får en samtale i rolige omgivelser, og gode råd leder til at din sak blir lagt frem.

En arbeidsrettslig sak handler om jus. Men den handler også om menneskeverd. Vi hjelper deg til å gjenvinne troen på egne kvaliteter, og vi står sammen med deg gjennom de vansker du har møtt.

Velkommen til Advokatgruppen Bergen. Arbeidet ditt skal vi kjempe for.