+47.924 59483 post@agbergen.no
Vi underviser i arve- og familierett. Derfor sitter vi med oppdatert kunnskap innen faget. Våre folk har arbeidet med dette tema innen domstolen, og har mange års erfaring med arve- og familierettslige spørsmål fra advokatens ståsted.

Arv betyr fordeling av arv etter mennesker som er gått bort. Men det betyr også planlegging av fordeling av arv og generasjonsskifte. Derunder reglene på området og de avgiftsrettslige konsekvensene av ulike disposisjoner.

Med arv tenker vi også på skifte. Hvordan forholde seg etter en persons bortgang. Skal det skiftes privat eller offentlig. Skal gjenlevende ektefelle sitte i uskifte.

Vi kjenner også godt reglene om fordeling av arv etter lov og testament.

Det er mange spørsmål som melder seg i en fase der det ikke alltid er overskudd til å ta hånd om slikt.

Advokatgruppen Bergen tilbyr å bistå og å gjennomføre både rådgivning, eller for den saks skyld et helt skifte.

Spør oss – og vi skal rådgi.