+47.924 59483 post@agbergen.no

Advokatgruppen Bergen har samlet mye kompetanse på ett sted. Bred praksis er opparbeidet innen domstol, offentlig forvaltning, påtalemyndighet og advokatvirket. Vi kan derfor bistå klienter innen en rekke fagområder. Advokatgruppen Bergen kan hurtig finne frem til dine rettslige utfordringer – og foreslå veier ut av vanskene.

Våre folk er dessuten godt oppdaterte gjennom flere hundre timers undervisningsvirksomhet – hvert år. Der andre ser oppdatering som en plikt, ser vi som en del av vår hverdag.