+47.924 59483 post@agbergen.no

Dette er et område med stadig mer aktualitet. Norske lovregler verner om forbrukerne. Vi har fått blant de strengeste reglene i Europa på feltet.

TV og aviser skriver og forteller mye om forbrukernes plass i rettssystemet. Vi underviser i disse fagene, og er oppdaterte også gjennom en rekke saker til enhver tid.

Våre folk har betydelig erfaring med forbrukerjus. Fra Forbrukerrådet og fra praktisk behandling av saker. Alt fra mindre gjenstander, til kapitalgjenstander som bil eller båt.

Vi kjenner dine rettigheter og de spørsmål som oppstår. Ta kontakt med Advokatgruppen Bergen, så gir vi råd. Derunder avklarer vi om din sak er vernet av rettshjelpsforsikring fra ditt forsikringsselskap.