+47.924 59483 post@agbergen.no

Husleieretten er knyttet til leie av bolig eller næringseiendom. Advokatgruppen Bergen har kunnskap om begge felter.

Vi kjenner rettighetene til utleier og leietaker. Grundig kjennskap til dette tar år å opparbeide. La oss hjelpe deg til å finne ut av din sak.

Vårt kontor har hatt oppdrag med å gå gjennom store og små kontrakter. Vi kjenner stoffet. Dessuten vet vi hvor vanskene tradisjonelt oppstår – og hvordan man løser dem.

Advokatgruppen Bergen har klienter innen fagfeltet. Vi har særlig ekspertise innhentet fra praksis fra domstol og advokatvirke.