+47.55 70 63 64 post@agbergen.no

Virksomheten startet i Slaktehuset i Bergen, den 1. mars 2010, den gang under navnet Advokathus 1 drevet av advokat Vegard Austgulen og advokat Vidar Vassenden, siden den gang er vi utvidet med ytterligere en medarbeider.

 

Kontoret er beliggende i en snart ett hundre år gammel bygning med historie og tradisjon forankret i veggene. Våre kontorer ligger i maritime omgivelser, og vi søker å videreføre gode tradisjoner fra et gammelt bygg – i moderne former.

 

Vi tar oppdrag innen de fleste rettslige fagfelt. Bred praksis og sammensatt erfaring, gir oss samlet de beste forutsetninger for nettopp å bistå deg. Det være seg enten du henvender deg i egenskap av privatperson eller i næring.

 

Vår felles praksis innen undervisning, gir en kontinuerlig oppdatering innen juridiske fag. Faglig kompetanse er viktig, og for en advokat er det sentralt å sørge for å arbeide med innhenting av egen kunnskap – ikke bare å spre den kunnskap han allerede har.

 

Advokatvirksomhet er mer enn å gå i retten. Det er også å løse problemer. Tenke analytisk. Sortere, finne veier ut av vanskene. Mye av vårt arbeid består i å forebygge mot rettslige problemer. Andre deler av hverdagen går med til å løse vansker. Vi ønsker å analysere nettopp din situasjon, og bidra til en god løsning – for deg eller din virksomhet.

 

Vi ønsker deg velkommen til en uforpliktende samtale i våre hyggelige lokaler i Sandviksbodene 1H.

 

Advokatgruppen Bergen
Sandviksbodene 1H
NO-5035 Bergen

 

Telefon: +47 55 70 63 64
Faks : +47 55 56 02 01
E-post: post@agbergen.no