+47.55 70 63 64 post@agbergen.no

Det kan trygt sies at vi bor i en velferdsstat. Som gir oss krav på ytelser fra det offentlige. I forbigående faser av livet – eller på mer permanent basis.

Vi sitter med unik erfaring og praksis fra NAV apparatet, og kan bistå med rådgivning og veivalg når ytelser skal behandles. Vårt kontor kan hjelpe deg til å få rett behandling.

Spør oss om råd – Advokatgruppen Bergen er klar til å hjelpe deg.