+47.924 59483 post@agbergen.no

Det kan trygt sies at vi bor i en velferdsstat. Som gir oss krav på ytelser fra det offentlige. I forbigående faser av livet – eller på mer permanent basis.

Vi kan bistå med rådgivning og veivalg når ytelser skal behandles. Vårt kontor kan hjelpe deg til å få rett behandling.

Spør oss om råd – Advokatgruppen Bergen er klar til å hjelpe deg.