+47.55 70 63 64 post@agbergen.no

 Her finner du en oversikt over våre medarbeidere, og mer informasjon om bakgrunn og kompetansefelt.

Advokat Vegard Austgulen
Vegard Austgulen var ferdig utdannet jurist i 1992.
Han har mange års erfaring fra juridisk virksomhet, så vel fra det offentlige som det private med solid erfaring fra bla. påtalemyndighet, domstol og advokatyrket. Hans praksis har gitt en betydelig kjennskap til flere rettsområder.

Austgulen har også vært fast spaltist i Bergen Byavis siden år 2000. Det har gitt ham en bred kontaktflate lokalt, og variert praksis i alle deler av byen og omliggende kommuner. 

Videre har han undervist i en rekke juridiske fag ved Universitetet i Bergen, Merkantilt Institutt og Folkeuniversitetet siden 1990. Han har også holdt foredrag for en mengde lokalforeninger av ulik karakter, for å bidra til å spre kunnskap om rettslige forhold.

Telefon: +47.924 59 483
E-post  : vegard.austgulen@agbergen.no
Nettside: http://byadvokaten.net
CV og Ytterligere Informasjon

Advokat Vidar Vassenden
Vidar Vassenden var ferdig utdannet jurist i 1994.
Han har praktisert innen advokatyrket siden våren 2010, og har bred erfaring innen privatrettslige problemstillinger. Vassenden prosederer jevnlig saker for domstolene.

Omfattende ledererfaring fra NAV, har gitt viktig kompetanse innen offentligrettslige områder og arbeidsrett. Han har inngående kunnskap om trygderett både fra arbeidsgiver- og trygdemottakersiden. Vassenden har undervist i juridiske fag ved Folkeuniversitetet siden 2010. Han holder også jevnlig foredrag om rettslige tema for ulike organisasjoner og lag.

Telefon: +47.975 96 774
E-post: vidar.vassenden@agbergen.no
CV og Ytterligere Informasjon

Advokatfullmektig Bernhard Hauge
Bernhard Olav Hauge fikk sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2015.
Han tar imot saker av alle typer, og har både rettslig kunnskap og annen kunnskap for å kunne bistå deg på beste måte

 Hauge har sin bakgrunn fra læreryrke, trafikkopplæring og sikkerhetsopplæring. Utdannelse i tillegg til mastergrad i jus; interfakultær cand.mag grad ved Universitetet i Bergen, trafikklærer alle førerkortklasser, instruktør kran, truck og maskin.

 Bernhard Hauge sitter klar til å yte deg trygg og samvittighetsfull hjelp på de fleste fagfelt. La Hauge hjelpe deg med dine rettslige utfordringer.

Telefon: +47.920 41950
E-post: bernhard.hauge@agbergen.no
CV og Ytterligere Informasjon