+47.924 59483 post@agbergen.no

Advokat Vegard Austgulen
Vegard Austgulen var ferdig utdannet jurist i 1992.
Han har mange års erfaring fra juridisk virksomhet, så vel fra det offentlige som det private med solid erfaring fra bla. påtalemyndighet, domstol og advokatyrket. Hans praksis har gitt en betydelig kjennskap til flere rettsområder.

Austgulen har også vært fast spaltist i Bergen Byavis siden år 2000. Det har gitt ham en bred kontaktflate lokalt, og variert praksis i alle deler av byen og omliggende kommuner. 

Videre har han undervist i en rekke juridiske fag ved Universitetet i Bergen, Merkantilt Institutt og Folkeuniversitetet siden 1990. Han har også holdt foredrag for en mengde lokalforeninger av ulik karakter, for å bidra til å spre kunnskap om rettslige forhold.

Telefon: +47.924 59 483
E-post  : vegard.austgulen@agbergen.no
Nettside: http://byadvokaten.net
CV og Ytterligere Informasjon

 

I kontorfelleskap med advokat Kent Fredriksen og Per-Erik Gåskjenn.