+47.55 70 63 64 post@agbergen.no

Fri rettshjelp er et viktig velferdsgode. Det innebærer retten til helt eller delvis kostnadsfri advokathjelp.

Hjelpen ytes både utenfor domstolen under vår rådgivning til deg, samt i de tilfeller der en sak skal føres for domstolen. Det er en utbredt misforståelse at enkelte personer i alle saker er kvalifisert til å motta fri rettshjelp. Reglene bygger grovt sett på to hovedvilkår.

Det ene vilkår er at man har en inntekt som ikke overstiger visse grenser. Ved vårt kontor gir vi informasjon om disse inntektsgrensene. Det andre kravet er at søkeren skal ha advokatbistand innen visse sakstyper. Vi har oversikten over rettsområdene.

Dersom man har inntekt under inntektsgrensen, samt søker advokatbistand innen visse sakstyper – er det altså adgang til å motta rettshjelp.

Advokatgruppen Bergen kan gi nærmere informasjon om rettshjelpsordningen. Da kan vi avklare om nettopp du er berettiget slik støtte. Rettshjelp betyr i noen tilfeller at du skal betale en egenandel. Det skal du selvsagt også få informasjon om. Ta gjerne uforpliktende kontakt – så kan vi veilede deg om nettopp din sak kan gi støtte etter ordningen.