+47.924 59483 post@agbergen.no

Dette er et omfattende tema. Fra kjøp og salg av fast eiendom, til kompliserte tingsrettslige tema. Hevd, sameie, eierseksjoner, særretter og mer til.

Vi kjenner denne rettslige materien. Vårt kontor har kunnskap om din situasjon som selger eller kjøper av fast eiendom. Det er viktig å avklare din posisjon, Advokatgruppen Bergen kan hjelpe.

Videre avklarer vi mulig forsikring for dine utgifter til rettshjelp.

Konflikter knyttet til overdragelse av fast eiendom innebærer også et krav om kunnskap innen byggtekniske fag. Vårt kontor har samarbeid med takstfolk som bistår oss i våre rettslige vurderinger.

Dessuten kjenner vi til andre sider av eiendomsretten, spesielt relasjonen mellom interessenter i samme eiendom.

Dette kan bestå i å vurdere særretter i fast eiendom, som et eksempel kan nevnes de ulike problemer som kan oppstå for veiretter over andres eiendom. Andre tema er hevd som gir eiendomsrett, konflikter mellom sameiere, uavklarte forhold mellom seksjonseiere og mye annet.

Advokatgruppen Bergen hjelper deg å analysere din situasjon og ditt behov.

Vi bistår også næringsdrivende innen dette fagfeltet, og har klienter innen næring som driver innen fast eiendom.