+47.924 59483 post@agbergen.no

Timepris
Advokatgruppen Bergen har fast timepris kr. 2.300,00 med tillegg av mva, kr. 575,00, total kr. 2875,00. Oppdraget prises etter den tid som medgår.

Fastpris
Dersom oppdraget er av avgrenset karakter, kan det avtales en fastpris. Advokatgruppen Bergen gir nærmere veiledning.

Offentlig rettshjelp
Dersom saken er dekket ved offentlig rettshjelp, gjelder egne satser.

Rammeavtaler
Vårt firma representerer en rekke bedrifter.  Advokatgruppen Bergen kan inngå rammeavtaler med bedrifter. Ta kontakt for informasjon.