+47.55 70 63 64 post@agbergen.no

Ved vårt kontor møter vi klienter som har forsikret seg selv og sine eiendeler. Dette gjelder fast eiendom, bil og båt – men også forsikring for ulykke, reise mv. I denne type forsikring kan det ligge dekning for rettshjelp.

Som betyr at den som har kjøpt eller solgt en eiendom, kan ha forsikring for utgifter til rettshjelp. Om det skulle oppstå en konflikt der du er selger eller kjøper, eller du har en annen forsikring som nettopp gir dekning for rettshjelp.

Rettshjelpsforsikringen forutsetter i hovedtrekk at det foreligger en konflikt med en motpart. Dersom tvisten er konstatert, kan vi hjelpe deg med å søke rettshjelpsdekning i ditt forsikringsselskap. Saker som dette kan bli kostbare. Noen konflikter havner i domstolen. Dette kan fremstå som en byrde, i tillegg til at man skal slite med konflikten i seg selv.

Det er tungt å bli en del av rettslige konflikter. Muligvis er det mindre byrdefullt dersom du kan få økonomisk bistand for dine egne utgifter til advokat. Advokatene hos Advokatgruppen Bergen gir veiledning for hvilke typer dekning du kan oppnå i nettopp din sak. Vi kan snakke med ditt selskap, og innhenter godkjenning derfra. Fortell oss om saken, og vi skal finne ut av mulig dekning fra forsikring.

Forsikringssakene innebærer at du plikter å betale en moderat egenandel av advokatutgiftene. Dette vil vi også informere nærmere om. Egenandelen kan være ulik fra selskap til selskap – og fra sak til sak.

Du kan helt uforpliktende ta kontakt med oss i Advokatgruppen Bergen – så klarlegger vi om du har dekning og hvilken egenandel du har