+47.55 70 63 64 post@agbergen.no
Bernhard Hauge

Bernhard Hauge

Advokatfullmektig

Telefon: +47.920 41950
E-post: bernhard.hauge@agbergen.no

Bernhard Olav Hauge fikk sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2015.
Han tar imot saker av alle typer, og har både rettslig kunnskap og annen kunnskap for å kunne bistå deg på beste måte.

Hauge har sin bakgrunn fra læreryrke, trafikkopplæring og sikkerhetsopplæring. Utdannelse i tillegg til mastergrad i jus; interfakultær cand.mag grad ved Universitetet i Bergen, trafikklærer alle førerkortklasser, instruktør kran, truck og maskin.

Bernhard Hauge sitter klar til å yte deg trygg og samvittighetsfull hjelp på de fleste fagfelt. La Hauge hjelpe deg med dine rettslige utfordringer. 

 Praksis
1970-2017 – Yrkessjåfør (parallelt med studier), Lærervikar i ungdomsskole og faglærer i yrkesskole, Daglig leder ved Åsane Trafikkskole

1991-2015  Adr- Instruktør  – ADR-stykkgods STLS, ADR-tank STLS, ADR-klasse 7 STLS, Kompetansebevis for sikkerhetsrådgivere Norsk Brannvernfor.

 2017-  Advokatfullmektig ved Advokatgruppen Bergen

Utdanning 
1972-77 Universitetet i Bergen, Ex phil, Psykologi grunnfag, Allmenn språkvitenskap Allmenn fonetikk, Engelsk   grunnfag   

2010-15 Universitetet i Oslo, Master i rettsvitenskap

 Utdanning Trafikk ,- og Transportfaget
1974- 2009  –   Kurs for yrkessjåfører ved Fana Yrkesskole,Yrkessjåførlærerutdanning; ettårig STLS, Tilleggsprøve for faglærer; kjørelærer kl. II, Opplæring til daglig leder av trafikkskole STLS, Tverrkulturell kommunikasjon for traf.lærere og sensorer HiNT, Sikring av last HiNT Undervisningsmetoder for instruktører i sikring av last HiNT, Del I spesialutdanning for undervisningspersonell som skal undervise på kurs i ulykkesberedskap HiNT, Instruktør i ulykkesberedskap HiNT, Yrkessjåførens HMS HiNT, Spesialutdanning for motorsykkel  HiNT 

  Annen Utdanning
1974- 1996 –  Kurs i bilelektronikk KA-skolen, Teoretisk utdanning til transportløyve; NKI-skolen, Instruktørkurs lastebilkraner, stropper og signalgiver BUK, Instruktørkurs traverskranfører og stropper/signalg  BUK, Instruktørkurs truck Våler VGS, Tollbehandlings-kurs Norges Speditørforbund, Fagbrev som yrkessjåfør Fagopplæringsnemda i Hordaland, Instruktørkurs personløfter (lift) ATIL/PLF

Annet
Forfatter av lærebøker innen trafikkopplæring, ADR, truck- og kran for NKI-forlaget, Fagbokforlaget og Angerman forlag