+47.55 70 63 64 post@agbergen.no

Trafikk- transportrett

Trafikk- og transportrett er et omfattende tema som omfatter alt som er relatert til emner som;

  • Trafikkskader
  • Trafikkulykker, uenighet om ansvarsforhold ved kollisjoner
  • Sikring av last,
  • Bruk av trucker, kraner
  • Transport av farlig gods på veg (ADR-regelverket),
  • Kjøre- og hviletidsbestemmelsene
  • Krav til kjøretøy, bruk av kjøretøy, registrering- ombygging av kjøretøy m.m,
  • Ansettelsesforhold

Vi bistår sjåfører, transportfirma, transportkjøper, innleide transportører m.v.

Vi har inngående kjennskap til ulike regelverk som bransjen er underlagt som vegtrafikkloven, bilansvarsloven, arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.

Advokatgruppen Bergen hjelper deg å analysere din situasjon og ditt behov.