+47.924 59483 post@agbergen.no
Vegard Austgulen

Vegard Austgulen

Advokat

Vegard Austgulen var ferdig utdannet jurist i 1992.
Han har mange års erfaring fra juridisk virksomhet, så vel fra det offentlige som det private med solid erfaring fra bla. påtalemyndighet, domstol og advokatyrket.Hans praksis har gitt en betydelig kjennskap til flere rettsområder. Austgulen har også vært fast spaltist i Bergen Byavis siden år 2000.

Det har gitt ham en bred kontaktflate lokalt, og variert praksis i alle deler av byen og omliggende kommuner.  Videre har han undervist i en rekke juridiske fag ved Universitetet i Bergen, Merkantilt Institutt og Folkeuniversitetet siden 1990. Han har også holdt foredrag for en mengde lokalforeninger av ulik karakter, for å bidra til å spre kunnskap om rettslige forhold.

Telefon: +47.924 59 483
E-post  : vegard.austgulen@agbergen.no
Nettside: http://byadvokaten.net

Utdanning
1992 Cand jur

Praksis
1993 Konsulent Forbrukerrådet
1993-95 Politiadjutant Bergen politikammer
1995-98 Undervisning Merkantilt Institutt
1995-97 Seksjonsleder Hordaland og Sogn og Fjordane tolldistrikt
1997-98 Dommerfullmektig Bergen byfogdembete
1998-00 Dommerfullmektig Bergen byrett
2000-03 Advokat Grahl-Madsen, Ingebrigtsen & Co
2003-10 Advokat Sæverud & Co
2010-18 Advokat Advokathus1
2018- Advokat Advokatgruppen Bergen

Undervisningserfaring
1989-99 Undervisning Universitetet i Bergen
1995- Undervisning Folkeuniversitetet Vest
1995-98 Undervisning Merkantilt Institutt
2016- Undervisning Folkeuniversitetet Sør-Øst