+47.55 70 63 64 post@agbergen.no
Vidar Vassenden

Vidar Vassenden

Advokat

Telefon: +47.975 96 774
E-post: vidar.vassenden@agbergen.no

Vidar Vassenden var ferdig utdannet jurist i 1994.

Han har praktisert innen advokatyrket siden våren 2010, og har bred erfaring innen privatrettslige problemstillinger. Vassenden prosederer jevnlig saker for domstolene.

Omfattende ledererfaring fra NAV, har gitt viktig kompetanse innen offentligrettslige områder og arbeidsrett. Han har inngående kunnskap om trygderett både fra arbeidsgiver- og trygdemottakersiden.

Vassenden har undervist i juridiske fag ved Folkeuniversitetet siden 2010. Han holder også jevnlig foredrag om rettslige tema for ulike organisasjoner og lag.

Utdanning
1994                       Cand. jur.

Praksis
1994 – 1996           Konsulent, Arbeidsmarkedsetaten
1996 – 2003           Leder, Aetat Florø
2003 – 2007           Leder, NAV Ytre Sogn og Sunnfjord
2007 – 2009           Leder, NAV Forvaltning Hordaland
2009                       Avdelingsdirektør, NAV Hordaland
2010                       Assisterende fylkesdirektør, NAV Hordaland
2010 – 2012           Advokatfullmektig, Advokathus1
2012 – 2017           Advokat, Advokathus1
2018 –                    Advokat, Advokatgruppen Bergen 

Undervisningserfaring

2010 –                    Undervisning, Folkeuniversitetet